9. lip 2016.

Spisak ubijenih u masovnim grobnicama jama Paklenik i Ivan Polje
1.     MASOVNA GROBNICA „PAKLENIK“


U OVU JAMU „PAKLENIK“ SRPSKE FORMACIJE SU 15.06.1992.  UBILE I  BACILE SLJEDEĆE BOŠNJAKE - MUSLIMANE:


R. br.

Prezime i ime

Ime oca
Godina
rođenja

Opština stanovanja 1992.
            1.      
Aganović Asim
Salih
1937
Rogatica
            2.      
Bajić Emir
Galib
1967
Rogatica
            3.      
Behlulović Teufik
Bekir
1952
Rogatica
            4.      
Čengić Nihad
Sejdalija
1965
Rogatica
            5.      
Džaferović Sulejman
Šahin
1932
Rogatica
            6.      
Đezo Suad
Ibrahim
1962
Rogatica
            7.      
Gušić Fehim
Juso
1954
Rogatica
            8.      
Harbinja Selim
Meho
1953
Rogatica
            9.      
Hasečić Galib
Ahmet
1935
Rogatica
            10.   
Husović Mirsad
Ragib
1962
Rogatica
            11.   
Kraina Abdulah
Ahmet
1934
Rogatica
            12.   
Kraina Rasim
Durmo
1930
Rogatica
            13.   
Kukavica Salko
Galib
1943
Rogatica
            14.   
Milić Ahmed
Hamdo
1965
Rogatica
            15.   
Mladenović Adonis
Tihomir
1972
Rogatica
            16.   
Muhić Alija
Avdo
1949
Rogatica
            17.   
Muhić Ešref
Avdo
1936
Rogatica
            18.   
Muhić Fuad
Ešref
1962
Rogatica
            19.   
Muhić Sejdalija
Alija
1976
Rogatica
            20.   
Nurudini Asim
Muharem
1953
Rogatica
            21.   
Nurudini Ferid
Muharem
1962
Rogatica
            22.   
Pezo Jasmin
Meho
1964
Rogatica
            23.   
Plećo Alija
Avdulah
1955
Rogatica
  .               24.
Titorić Nazif
Nazif
1945
Rogatica
25.
Abaz Hamid
Mušan
1928
Višegrad
26.
Ahmetspahić Abid
Hašim
1952
Višegrad
27.
Ahmetspahić Ahmed
Hašim
1961
Višegrad
28.
Čelik Hilmo
Mušan
1931
Višegrad
29.
Čelik Mušan
Ešef
1963
Višegrad
30.
Delibašić Hašim
Arif
1957
Višegrad
31.
Hajdarević Ismet
Ćamil
1940
Višegrad
32.
Halilović Ahmo
Osman
1930
Višegrad
33.
Hodžić Mevsud
Šerfo
1967
Višegrad
34.
Ibišević Osman
Vahid
1951
Višegrad
35.
Jašarević Kasim
Šaban
1955
Višegrad
36.
Karaman Esad
Ibrahim
1960
Višegrad
37.
Karaman Fikret
Abid
1948
Višegrad
38.
Karaman Hamed
Ibrahim
1966
Višegrad
39.
Karaman Hasan
Hamed
1967
Višegrad
40.
Karaman Izet
Ibrahim
1973
Višegrad
41.
Karaman Mirsad
Ibrahim
1964
Višegrad
42.
Karaman Sabit
Hamed
1956
Višegrad
43.
Karaman Safet
Jusuf
1969
Višegrad
44.
Karaman Zarif
Sabit
1932
Višegrad
45.
Karišik Džemal
Džemail
1958
Višegrad
46.
Karišik Nesib
Hasib
1933
Višegrad
47.
Kasapović Adil
Mušan
1945
Višegrad
48.
Kasapović Zaim
Nurko
1952
Višegrad
49.
Kustura Džemal
Osman
1962
Višegrad
50.
Kustura Enes
Ismet
1975
Višegrad
51.
Kustura Hamdija
Avdo
1950
Višegrad
52.
Kustura Huso
Hasan
1934
Višegrad
53.
Kustura Ismet
Mušan
1941
Višegrad
54.
Kustura Medo
Meho
1936
Višegrad
55.
Kustura Muhamed
Alija
1965
Višegrad
56.
Kustura Smajo
Huso
1955
Višegrad
57.
Kustura Suvad
Ismet
1972
Višegrad
58.
Kustura Zaim
Medo
1963
Višegrad
59.
Lemezan Ismet
Mujo
1946
Višegrad
60.
Lošić Ibrahim
Meho
1931
Višegrad
61.
Lošić Jusuf
Meho
1939
Višegrad
62.
Menzilović Omer
Husein
1939
Višegrad
63.
Munikoza Ibrahim
Mujo
1961
Višegrad
64.
Omerović Meho
Hamed
1937
Višegrad
65.
Omerović Mensur
Mustafa
1972
Višegrad
66.
Omerović Mustafa
Smail
1941
Višegrad
67.
Omerović Salko
Zajko
1949
Višegrad
68.
Omerović Smail
Mustafa
1969
Višegrad
69.
Omerović Ševal
Mujo
1952
Višegrad
70.
Spahić Ešref
Zaim
1961
Višegrad
71.
Zukić Muharem
Mehmed
1955
Višegrad
72.
Zukić Smajil
Ramo
1949
Višegrad
73.
Kustura Esad
Medo
1967
Višegrad

Jedan Bošnjak-Musliman je preživio streljanje u Pakleniku.

Sud Bosne i Hercegovine je ubistva u Pakleniku okarakterizirao kao zločin protiv čovječnosti, a ne kao genocid, i u drugostepenom postupku osudio "višegrađane" Predraga Milisavljevića na 20 godina zatvora a Miloša Pantelića na  15 godina zatvora.2.     MASOVNA GROBNICA IVAN POLJE-SMETLJIŠTENA OVO SMETLJIŠTE, ZVANO "IVAN POLJE", ROGATIČKE I SOKOLAČKE SRPSKE FORMACIJE SU  02.08.1992. godine BACILE, NAKON ŠTO SU IH PRETHODNO POBILE, SLJEDEĆE DO SADA PRONAĐENE I IDENTIFIKOVANE BOŠNJAKE – MUSLIMANE:R.br.

Prezime i ime

Ime oca
Godina:
 rođenja

Opština stanovanja 1992.g.
          1.      
Bičić Avdija
Ćamil
1936
Rogatica
          2.      
Jamaković Fadil
Jusuf
1947
Rogatica
          3.      
Kapo Ramo
Ramiz
1970
Rogatica
          4.      
Pašić Sinan
Dervo
1920
Rogatica
          5.      
Sejtarija Hajro
Arif
1912
Rogatica
          6.      
Zajko Munir
Salko
1970
Rogatica
          7.      
Bećirović Fadil
Mujo
1927
Rogatica
          8.      
Bećirović Salko
Salko
1933
Rogatica
          9.      
Čavčić Bajro
Suljo
1944
Rogatica
         10.   
Čavčić Suljo
Salih
1965
Rogatica
         11.   
Čolić Abdulah
Avdo
1929
Rogatica
         12.   
Detlić Ahmed
Hamdo
1949
Rogatica
         13.   
Dugalija Velija
Velija
1956
Rogatica
         14.   
Dumanjić Sakib
Ahmet
1964
Rogatica
         15.   
Kapo Ramiz
Ramo
1946
Rogatica
         16.   
Kapo Rifet
Derviš
1931
Rogatica
         17.   
Omanović Kasim
Bećir
1931
Rogatica
         18.   
Pašić Arif
Nazif
1949
Rogatica
         19.   
Pašić Izet
Nail
1937
Rogatica
         20.   
Ručić Bego
Halil
1945
Rogatica
         21.   
Selmanović Muharem
Ago
1942
Rogatica
         22.   
Zukanović Osman
Suljo
1905
Rogatica
         23.   
Čolić Hasib
Hasib
1945
Kovanj
         24.   
Čolić Nezim
Ćamil
1953
Kovanj
         25.   
Ćatić Adem
Asim
1942
Kovanj
         26.   
Hodžić Ismet
Mustafa
1925
Kovanj
         27.   
Pašić Salim
Himzo
1939
Rakitnica
         28.   
Pašić Sead
Rasim
1962
Rakitnica
         29.   
Šetić Osman
Alija
1910
Šetići
         30.   
Vatreš Bajro
Šećan
1963
Ribioc
         31.   
Kabaš Zahid
Emin
1936
Novoseoci
         32.   
Karić Edhem
Alija
1907
Novoseoci
         33.   
Karić Edin
Hilmija
1970
Novoseoci
         34.   
Karić Fikret
Nail
1956
Novoseoci
         35.   
Karić Halis
Kasim
1967
Novoseoci
         36.   
Karić Hilmija
Šahin
1943
Novoseoci
         37.   
Karić Huso
Hasan
1923
Novoseoci
         38.   
Karić Izet
Suljo
1917
Novoseoci
         39.   
Karić Kasim
Adil
1937
Novoseoci
         40.   
Karić Lutvo
Murat
1931
Novoseoci
         41.   
Karić Mehmed-Meša
Huso
1952
Novoseoci
         42.   
Karić Nail
Salko
1936
Novoseoci
         43.   
Karić Redžo
Šemso
1956
Novoseoci
         44.   
Karić Rifet
Nail
1968
Novoseoci
         45.   
Karić Sead
Izet
1965
Novoseoci
         46.   
Karić Suljo
Murat
1939
Novoseoci
         47.   
Očuz Asim
Omer
1942
Novoseoci
         48.   
Očuz Damir
Munever
1977
Novoseoci
         49.   
Očuz Hasan
Emin
1913
Novoseoci
         50.   
Očuz Ismet
Asim
1975
Novoseoci
         51.   
Očuz Lutvo
Omer
1936
Novoseoci
         52.   
Očuz Munever
Ahmet
1951
Novoseoci
         53.   
Selmanović Amir
Mustafa
1974
Novoseoci
         54.   
Selmanović Azim
Šaćir
1958
Novoseoci
         55.   
Serlmanović Ćamil
Ibro
1930
Novoseoci
         56.   
Selmanović Memiš
Mujo
1936
Novoseoci
         57.   
Selmanović Memo
Salko
1962
Novoseoci
         58.   
Selmanović Muhamed
Muharem
1974
Novoseoci
         59.   
Selmanović Mustafa
Ago
1941
Novoseoci
         60.   
Selmanović Osman
Ramo
1926
Novoseoci
         61.   
Selmanović Salko
Alija
1930
Novoseoci
         62.   
Selmanović Smajo
Mujo
1934
Novoseoci
         63.   
Selmanović Šaćir
Ramo
1930
Novoseoci
         64.   
Selmanović Velija
Smajo
1957
Novoseoci
         65.   
N.N. neidentifikovan
N.N.
N.N.
N.N.

Još uvijek niko direktno nije osuđen za  zločine na Ivan Polju-smetljištu.. 
UDRUŽENJE PORODICA I PRIJATELJA  NESTALIH OSOBA "SUZA" POZIVA VAS NA

Obilježavanje 24. godišnjice nestanka-stradanja građana Rogatice
19.06.1992-19.06.2016. godine

Program obilježavanja godišnjice nestanka-stradanja:

8,00 sati        Organizovan prevoz građana ispred Istiklal džamije na Otoci u Sarajevu.
9,30 sati        U Podromaniji se koloni pridružuju građani sa vlastitim vozilima iz Rogatice i Goražda.
10,30 sati      Posjeta masovnoj grobnici jama Paklenik. Na grobnici će se proučiti Fatiha ubijenima, nakon čega se očekuje i obraćanje prisutnima goraždanskog muftije Remzije ef. Pitića i glavnog imama MIZ Rogatica, hadži Amela ef. Kozlića. Prisutnima će se također obratiti i predsjednica Udruženja "Suza", gospođa Maida Ćurevac, gospodin Nazif Zimić, članovi stradalih osoba, kao i gosti koji to budu željeli.
Posjeta masovnoj grobnici jama Paklenik završit će se polaganjem cvijeća na masovnu grobnicu-buduće spomen obilježje.
12,00 sati      Nastavak puta za Rogaticu.
13,00 sati      U gradskoj džamiji u Rogatici, nakon podne namaza, pristupa se vjerskom dijelu obilježavanja stradanja građana Rogatice dana 19.06.1992. godine, učenjem tevhida, poklanjanjem zajedničke hatme, te učenjem jasina i dove.
15,00 sati      Nakon završetka vjerskog dijela programa nastavlja se put ka masovnoj grobnici Ivan Polje.
15,30 sati      Posjeta masovnoj grobnici Ivan Polje. Na grobnici će se proučiti Fatiha ubijenima, nakon čega se očekuje i obraćanje prisutnima imama Senaida ef. Gačića. Posjeta masovnoj grobnici Ivan Polje završit će se polaganjem cvijeća na masovnu grobnicu-buduće spomen obilježje.
16,00 sati      Povratak u Sarajevo.
Dolaskom u Sarajevo program obilježavanja je završen.

Porodice i prijatelji nestalih i stradalih osoba sa područja općine Rogatica, organizovanih u udruženje "Suza", pozivaju sve sugrađane, posebno članove porodica iz Rogatice, Višegrada i sela Nevoseoca koji su izgubili svoje najmilije u masovnim grobnicama jama Paklenik i Ivan Polje, kao i sve ljude dobre volje, bez obzira na vjeru i naciju, a koji razumiju našu bol, da se odazovu obilježavanju 19.06.2016. godine, u što većem broju, sa željom da se ovo stradanje nikome i nigdje ne dogodi.
ORGANIZACIONI ODBOR UDRUŽENJA "SUZA"
 Nema komentara:

Objavi komentar