9. lip 2016.

MOLBA ZA PRISUSTVO OBILJEŽAVANJU STRATIŠTA I EKSHUMACIJE
Broj: PU- 04 – 6 /16
Sarajevo, 09.06.2016.godine


PREDSJEDNIŠTVO BiH, M.Tita 16, 71000 SARAJEVO
N/P g-din Bakir Izetbegović, predsjedavajući


PREDMET: MOLBA ZA  PRISUSTVO OBILJEŽAVANJU STRATIŠTA I EKSHUMACIJE

Poštovani,

Udruženje porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“ ovim putem Vas poziva 19.06.2016.g.u 10,30 sati u selo  Kalimanići koje se nalazi na razgraničenju općina Sokolac i Rogatice na obilježavanje 24. godišnjice odvođenja sedamdeset i tri (73) Bošnjaka iz njihovih domova i pogubljenja u sklopu projekta etničkog čiščenja kojeg su vršile srpske formacije 1992. godine na  području općine Rogatica i Višegrad.

Istog dana, u poslijepodnevnim satima, tačnije u 15,30 sati „Suza“ obilježava i polaže cvijeće na masovnoj grobnici Ivan polje-smetljište koja se  nalazi na magistralnom putu Sarajevo-Rogatica nedaleko od mjesta Stjenice odakle su ekshumirana šesdeset i pet (65) članova naših porodica, koji su takođe pogubljeni u sklopu projekta etničkog čiščenja kojeg su vršile srpske formacije 1992. godine na  području općine Rogatica i Sokolac.

Iz dviju masovnih grobnica, koje ove godine posjećujemo, (Paklenik i Ivan polje-smetljište), ekshumirani su  2000. godine sljedeći naši sugrađani:

1.     MASOVNA GROBNICA „PAKLENIK“

R. br.
Ime i prezime
Ime oca
Godina
rođenja
Opština stanovanja 1992.
1.      
Aganović Asim
Salih
1937
Rogatica
2.      
Bajić Emir
Galib
1967
Rogatica
3.      
Behlulović Teufik
Bekir
1952
Rogatica
4.      
Čengić Nihad
Sejdalija
1965
Rogatica
5.      
Džaferović Sulejman
Šahin
1932
Rogatica
6.      
Đezo Suad
Ibrahim
1962
Rogatica
7.      
Gušić Fehim
Juso
1954
Rogatica
8.      
Harbinja Selim
Meho
1953
Rogatica
9.      
Hasečić Galib
Ahmet
1935
Rogatica
10.   
Husović Mirsad
Ragib
1962
Rogatica
11.   
Kraina Abdulah
Ahmet
1934
Rogatica
12.   
Kraina Rasim
Durmo
1930
Rogatica
13.   
Kukavica Salko
Galib
1943
Rogatica
14.   
Milić Ahmed
Hamdo
1965
Rogatica
15.   
Mladenović Adonis
Tihomir
1972
Rogatica
16.   
Muhić Alija
Avdo
1949
Rogatica
17.   
Muhić Ešref
Avdo
1936
Rogatica
18.   
Muhić Fuad
Ešref
1962
Rogatica
19.   
Muhić Sejdalija
Alija
1976
Rogatica
20.   
Nurudini Asim
Muharem
1953
Rogatica
21.   
Nurudini Ferid
Muharem
1962
Rogatica
22.   
Pezo Jasmin
Meho
1964
Rogatica
23.   
Plećo Alija
Avdulah
1955
Rogatica
24.   
Titorić Nazif
Nazif
1945
Rogatica
25.
Abaz Hamid
Mušan
1928
Višegrad
26.
Ahmetspahić Abid
Hašim
1952
Višegrad
27.
Ahmetspahić Ahmed
Hašim
1961
Višegrad
28.
Čelik Hilmo
Mušan
1931
Višegrad
29.
Čelik Mušan
Ešef
1963
Višegrad
30.
Delibašić Hašim
Arif
1957
Višegrad
31.
Hajdarević Ismet
Ćamil
1940
Višegrad
32.
Halilović Ahmo
Osman
1930
Višegrad
33.
Hodžić Mevsud
Šerfo
1967
Višegrad
34.
Ibišević Osman
Vahid
1951
Višegrad
35.
Jašarević Kasim
Šaban
1955
Višegrad
36.
Karaman Esad
Ibrahim
1960
Višegrad
37.
Karaman Fikret
Abid
1948
Višegrad
38.
Karaman Hamed
Ibrahim
1966
Višegrad
39.
Karaman Hasan
Hamed
1967
Višegrad
40.
Karaman Izet
Ibrahim
1973
Višegrad
41.
Karaman Mirsad
Ibrahim
1964
Višegrad
42.
Karaman Sabit
Hamed
1956
Višegrad
43.
Karaman Safet
Jusuf
1969
Višegrad
44.
Karaman Zarif
Sabit
1932
Višegrad
45.
Karišik Džemal
Džemail
1958
Višegrad
46.
Karišik Nesib
Hasib
1933
Višegrad
47.
Kasapović Adil
Mušan
1945
Višegrad
48.
Kasapović Zaim
Nurko
1952
Višegrad
49.
Kustura Džemal
Osman
1962
Višegrad
50.
Kustura Enes
Ismet
1975
Višegrad
51.
Kustura Hamdija
Avdo
1950
Višegrad
52.
Kustura Huso
Hasan
1934
Višegrad
53.
Kustura Ismet
Mušan
1941
Višegrad
54.
Kustura Medo
Meho
1936
Višegrad
55.
Kustura Muhamed
Alija
1965
Višegrad
56.
Kustura Smajo
Huso
1955
Višegrad
57.
Kustura Suvad
Ismet
1972
Višegrad
58.
Kustura Zaim
Medo
1963
Višegrad
59.
Lemezan Ismet
Mujo
1946
Višegrad
60.
Lošić Ibrahim
Meho
1931
Višegrad
61.
Lošić Jusuf
Meho
1939
Višegrad
62.
Menzilović Omer
Husein
1939
Višegrad
63.
Munikoza Ibrahim
Mujo
1961
Višegrad
64.
Omerović Meho
Hamed
1937
Višegrad
65.
Omerović Mensur
Mustafa
1972
Višegrad
66.
Omerović Mustafa
Smail
1941
Višegrad
67.
Omerović Salko
Zajko
1949
Višegrad
68.
Omerović Smail
Mustafa
1969
Višegrad
69.
Omerović Ševal
Mujo
1952
Višegrad
70.
Spahić Ešref
Zaim
1961
Višegrad
71.
Zukić Muharem
Mehmed
1955
Višegrad
72.
Zukić Smajil
Ramo
1949
Višegrad
73.
Kustura Esad
Medo
1967
Višegrad

Jedan Bošnjak-Musliman je preživio streljanje u Pakleniku.

Sud Bosne i Hercegovine je ubistva u Pakleniku okarakterizirao kao zločin protiv čovječnosti, a ne kao genocid, i u drugostepenom postupku osudio "višegrađane" Predraga Milosavljevića i Miloša Pantelića na po 15 godina zatvora.2.     MASOVNA GROBNICA IVAN POLJE-SMETLJIŠTE
R.br.
 Ime i prezime
Ime oca
Godina:
 rođenja
Opština stanovanja 1992.g.
1.      
Bičić Avdija
Ćamil
1936
Rogatica
2.      
Jamaković Fadil
Jusuf
1947
Rogatica
3.      
Kapo Ramo
Ramiz
1970
Rogatica
4.      
Pašić Sinan
Dervo
1920
Rogatica
5.      
Sejtarija Hajro
Arif
1912
Rogatica
6.      
Zajko Munir
Salko
1970
Rogatica
7.      
Bećirović Fadil
Mujo
1927
Rogatica
8.      
Bećirović Salko
Salko
1933
Rogatica
9.      
Čavčić Bajro
Suljo
1944
Rogatica
10.   
Čavčić Suljo
Salih
1965
Rogatica
11.   
Čolić Abdulah
Avdo
1929
Rogatica
12.   
Detlić Ahmed
Hamdo
1949
Rogatica
13.   
Dugalija Velija
Velija
1956
Rogatica
14.   
Dumanjić Sakib
Ahmet
1964
Rogatica
15.   
Kapo Ramiz
Ramo
1946
Rogatica
16.   
Kapo Rifet
Derviš
1931
Rogatica
17.   
Omanović Kasim
Bećir
1931
Rogatica
18.   
Pašić Arif
Nazif
1949
Rogatica
19.   
Pašić Izet
Nail
1937
Rogatica
20.   
Ručić Bego
Halil
1945
Rogatica
21.   
Selimović Muharem
Ago
1942
Rogatica
22.   
Zukanović Osman
Suljo
1905
Rogatica
23.   
Čolić Hasib
Hasib
1945
Kovanj
24.   
Čolić Nezim
Ćamil
1953
Kovanj
25.   
Ćatić Adem
Asim
1942
Kovanj
26.   
Hodžić Ismet
Mustafa
1925
Kovanj
27.   
Pašić Salim
Himzo
1939
Rakitnica
28.   
Pašić Sead
Rasim
1962
Rakitnica
29.   
Šetić Osman
Alija
1910
Šetići
30.   
Vatreš Bajro
Šećan
1963
Ribioc
31.   
Kabaš Zahid
Emin
1936
Novoseoci
32.   
Karić Edhem
Alija
1907
Novoseoci
33.   
Karić Edin
Hilmija
1970
Novoseoci
34.   
Karić Fikret
Nail
1956
Novoseoci
35.   
Karić Halis
Kasim
1967
Novoseoci
36.   
Karić Hilmija
Šahin
1943
Novoseoci
37.   
Karić Huso
Hasan
1923
Novoseoci
38.   
Karić Izet
Suljo
1917
Novoseoci
39.   
Karić Kasim
Adil
1937
Novoseoci
40.   
Karić Lutvo
Murat
1931
Novoseoci
41.   
Karić Mehmed-Meša
Huso
1952
Novoseoci
42.   
Karić Nail
Salko
1936
Novoseoci
43.   
Karić Redžo
Šemso
1956
Novoseoci
44.   
Karić Rifet
Nail
1968
Novoseoci
45.   
Karić Sead
Izet
1965
Novoseoci
46.   
Karić Suljo
Murat
1939
Novoseoci
47.   
Očuz Asim
Omer
1942
Novoseoci
48.   
Očuz Damir
Munever
1977
Novoseoci
49.   
Očuz Hasan
Emin
1913
Novoseoci
50.   
Očuz Ismet
Asim
1975
Novoseoci
51.   
Očuz Lutvo
Omer
1936
Novoseoci
52.   
Očuz Munever
Ahmet
1951
Novoseoci
53.   
Selmanović Amir
Mustafa
1974
Novoseoci
54.   
Selmanović Azim
Šaćir
1958
Novoseoci
55.   
Serlmanović Ćamil
Ibro
1930
Novoseoci
56.   
Selmanović Memiš
Mujo
1936
Novoseoci
57.   
Selmanović Memo
Salko
1962
Novoseoci
58.   
Selmanović Muhamed
Muharem
1974
Novoseoci
59.   
Selmanović Mustafa
Ago
1941
Novoseoci
60.   
Selmanović Osman
Ramo
1926
Novoseoci
61.   
Selmanović Salko
Alija
1930
Novoseoci
62.   
Selmanović Smajo
Mujo
1934
Novoseoci
63.   
Selmanović Šaćir
Ramo
1930
Novoseoci
64.   
Selmanović Velija
Smajo
1957
Novoseoci
65.   
N.N. neidentifikovan
N.N.
N.N.
N.N.

Još uvijek niko direktno nije osuđen za  zločine na Ivan polju-smetljištu..

Članovi porodica stradalih mole Predsjedništvo BiH za pomoć u izgradnji čvrstih  spomen obilježja na, ovim, i svim drugim mjestima,  u znak sjećanja na naše najmilije.

Mi, porodice stradalih, ne možemo prihvatiti činjenicu da se neka mjesta stradanja obilježavaju čvrstim spomen obilježjima,  a neka ne. Molimo Vas da omogućite na cijelom prostoru BiH (stvarno i finansijski) izgradnju spomen obilježja na svim mjestima iz kojih su ekshumirani naši najmiliji, kako se istina nebi konstantno falsificirala (jednima je omogućeno da grade spomen obilježja državnim novcem i bez papira, dok su drugima neobezbijeđuju novci  i traže im se razni papiri:  potvrde INO,  lokaciski i građevinski uslovi i razne saglasnost).

To nije pošteno, ako imamo u vidu  činjenicu da su: istina i pravda,  jedini put do pomirenja. A... sve ostalo je, vjerujte, samo farsa.

Molimo Vašu pomoć.

Pokušali smo samostalno finansijski izgraditi dvije (od ukupno 22 čvrste grobnice kod Rogatice), ali zbog ne dobijanja papira (saglasnost), koju traži Općina, nismo mogli pristupiti izgradnji.

Lokacije na kojima su masovne grobnice naših najmilijih zarastaju u korov i brišu se kao svjedoci istine. Svake godine kad ih želimo posjetiti ponovo i ponovo ih moramo tražiti po korovu i ponovo tražiti potvrde INO kako bi dokazali da je tu bila masovna grobnica i da je želimo posjetiti.

Kada bi i Bošnjacima u entitetu Republika Srpska bilo omogućilo da jednom za svagda naprave čvrsta obilježja na mjestima zločina protiv čovječnosti i etničkog čiščenja, na koje prema Helsinškom komitetetu porodice imaju bezuslovno pravo, i koji je naveo, da je komemoriranje stradanja u periodu 1992-1995 dio nastojanja da se sačuva sječanje na žrtve, da se preživjelim olakša suočavanje sa tragedijom s kojom su se suočili te da se pošalje poruka da se zločin ne smije više nikada i nigdje ponoviti , porodice stradalih bi dijelom odahnule.

Podizanje spomenika žrtvama na mjestima masovnih stradanja i ekshumacija sredstvima držaave BiH i njenih entiteta  bio bi minimum poštenja i pravde prema porodicama čiji su članovi  strdali. To bi bio minimum poštovanja stradalih, a ne da se udruženja porodica nestalih, kao i same porodice nestalih ovako ponižavaju i zlopate tražeći različite dozvole i saglasnosti za gradnju spomen obilježja na masovnim stratištima, da iz korova i raznoraznih kvota godišnje tragaju za mjestima masovnog zločina - masovnim grobnicama. Nebrigom države BiH i njenih entiteta za gradnjom čvrstih obilježja na mjestima masovnih ekshumacija porodice stiču utisak da se sve čine da se istina sakrije, da se  zataškaju zločini, da se zaštite zločinci, a da se žrtva ušutka. Takvo što porodice stradalih ne mogu i neće dozvoliti.

Članovi porodica stradalih smatraju da ako država BiH, njeni entiteti i općine iskreno žele istinsko pomirenje u BiH, oni će pomoći porodicama da izgrade spomenike istine na masovnim grobnicama pravno i materijalno. Tek tad možemo pričati o stvarnom pmirenju na ovim prostorima.   

S poštovanjem,                                                                                                 PREDSJEDNICA UDRUŽENJA                   
      
Maida Ćurevac, s.r…………….. 

Nema komentara:

Objavi komentar