10. velj 2018.

POZIV na Redovnu godišnju Skupštuinu Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“POZIVna  Redovnu godišnju Skupštuinu Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“Na osnovu člana 21. i 22. Statuta udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“, sazivam 8Redovnu godišnju Skupštinu Udruženja.

Za 8. Redovnu godišnju Skupštinu Udruženja predlažem sljedeći dnevni red:

1.      Verifikaciju prisutnih članova;

2.      Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika;

3.      Usvajanje izvještaja o ostvarenju programa rada i finansijskog plana Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“ za 2017.godinu;

4.      Usvajanje Prijedloga Programa rada i finansijskog plana Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“ za 2018. Godinu;

5.      RaznoRedovna 8. godišnja Skupština Udruženja „Suza“ će se održati u  petak 23.02.2018.godine sa početkom u 17,00 sati u prostorijama Picerije vl Ahmeda Tire u ul. Dr. Fetaha Bećirbegovića br.31. Sarajevo (kod pijace “Otoka”- kod OŠ “Čengić Vila”. Telefon vlasnika: 033/678-111.S poštovanjem,                                   

 Po ovlašćenju Predsjednika Skupštine Udruženja „Suza“

   Predsjednica udruženja Maida Ćurevac

Nema komentara:

Objavi komentar