21. lip 2012.

Ženski nišan kod Tekijske džamije

Ovo je ženski nišan od kamena krečnjaka, nađen na groblju iza Tekijske džamije u Rogatici, vjerovatno potiče s kraja XVIII vijeka. Taj nišan je vrijedan po svojoj ornamentici na čitavoj većoj plohi, koja koja prikazuje sviježu grančicu kako crpi sokove iz vodenog suda-ibrika. Tu se u stvari radi o tzv. motivu drveta života. Ovaj je motiv vrlo rijedak u našim krajevima, a u našem primjeru modifikovan je još u domaćem izrazu i predstavljen zajedno sa ibrikom, dakle sa predmetom koji je uvijek bio prezentan, pa kao takav i ušao u sastav tog motiva.


 Nema komentara:

Objavi komentar